Referanser fra våre kunder


 

Vi har samarbeidet med Mestermegling i en årrekke, og har vært meget fornøyd med prosessen frem til salg. Mestermegling utarbeider prospekter og boligbeskrivelser for oss, gjennomfører visninger og kontraktsmøter.

Fordelen med å bruke Mestermegling er at de kjenner oss godt og har solid kjennskap til markedet i Sandefjord. Det er viktig for å treffe markedspris. Vi har en god omsetningshastighet.

Georg Fjeldheim

Daglig leder , Alf Larsen AS - Mesterhus

Byggmesterfirmaet på Nordre Kullerød har hatt et samarbeid med Mestermegling i over 25 år. Mestermegling har stått for salg av nesten samtlige hus i denne perioden.

Jeg ser fordelen med at Mestermegling er mer rendyrket i forhold til mitt marked som er oppføring av nye boliger.  De har utpreget kompetanse på bustadoppføringslova.

Børre Næss

Daglig leder , Steier Næss AS