Referanser fra våre kunder


 

Vi har samarbeidet med Mestermegling i en årrekke, og har vært meget fornøyd med prosessen frem til salg. Mestermegling utarbeider prospekter og boligbeskrivelser for oss, gjennomfører visninger og kontraktsmøter.

Fordelen med å bruke Mestermegling er at de kjenner oss godt og har solid kjennskap til markedet i Sandefjord. Det er viktig for å treffe markedspris. Vi har en god omsetningshastighet.

Georg Fjeldheim

Daglig leder , Alf Larsen AS - Mesterhus

Byggmesterfirmaet på Nordre Kullerød har hatt et samarbeid med Mestermegling i over 25 år. Mestermegling har stått for salg av nesten samtlige hus i denne perioden.

Jeg ser fordelen med at Mestermegling er mer rendyrket i forhold til mitt marked som er oppføring av nye boliger.  De har utpreget kompetanse på bustadoppføringslova.

Børre Næss

Daglig leder , Steier-Næss AS

Helt siden Mestermegling AS ble stiftet i 1991 har vi i Loftum Bygg og Eiendom AS samarbeidet med dem. Vi har hele tiden vært trygge på at vi blir godt ivaretatt siden Mestermegling AS er spesialister på salg av nye boliger.
Mestermegling AS er en pålitelig samarbeidspartner i hele prosessen vi som eiendomsutviklere har når vi setter i gang nye prosjekter.
Vi bruker Mestermegling AS i alle prosjektets faser; det være seg til utarbeiding av prospekter, tinglysning, kontrakter, oppgjør, visninger og seksjonering.
Vi kan trygt anbefale Mestermegling AS som din nye eiendomsmegler.

Elin Bakke

Styreleder, Loftum Bygg og Eiendom AS