Lovendring:
Stortinget har fattet vedtak som gir en forbrukerkjøper krav på entreprenørgaranti også der avtalen inngås etter avhendingslova. Krav på garanti vil gjelde ved kjøp av nyoppført bolig som selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse. Forutsetningen er at selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2019.